ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2017

ogloszenia-post2

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

3. W piątek, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 9. 00 i 11. 30.
Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Taca na misje. Jest to Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą

4. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

5. Proszę o posprzątanie kościoła parafian z Jesionki.

6. Po parafii peregrynuje obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Módlmy się w rodzinach zawierzajmy Je Matce Bożej. Ofiary składane przy peregrynacji przeznaczone będą na organy.

7. W tym tygodniu w naszej parafii pożegnaliśmy w sobotę + Zygmunta Szczepanka. Intencje od uczestników pogrzebu będą odprawione w dniach: 4. 01. 2017r. godz. 8. 00; 1. 02. 2017r. godz. 19. 00 i 14. 02. 2017r. godz. 8. 00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie. A światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 1 – 8. 01. 2017 roku.

Niedziela 1 stycznia 2017r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9.00 Zbiorowa
11. 30 W intencjach Parafian

Poniedziałek 2 stycznia św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, bpi i drzy Kościoła
8. 00 O Boże błog. i opiekę MB dla Doroty Cieślak

Wtorek 3 stycznia
8. 00 +

Środa 4 stycznia
8. 00 + Zygmunta Szczepanka – int. od uczestników pogrzebu

Czwartek 5 stycznia
8:00 +

Piątek 6 stycznia Objawienie Pańskie
9. 00 + Jana Anczewskiego, Mariannę, Romana i Józefa Anczewskich
11. 30 W intencjach Parafian.

Sobota 7 stycznia
8. 00 + Stanisława Smolińskiego – int. od uczestników pogrzebu
19. 00 + Krystynę Nowakowską w 2r. śm.

Niedziela 8 stycznia 2017r. Chrzest Pański
9.00 + Wacława Sankowskiego
11. 30 W intencjach Parafian