NIEDZIELA WIELKANOCNA 16 kwietnia 2017 ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

ogloszenia-post2

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 9.00 i 11.30. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

3. Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie.

4. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

5. Przyszła niedziela, przypadająca 23 kwietnia, kończy oktawę Wielkanocy. To tak zwana niedziela przewodnia lub biała, a z ustanowienia Kościoła niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, na które zapraszam o godz. 11. 00. Dobrym przygotowaniem do tej niedzieli będzie codzienne odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego nierozerwalnie łączy się z osobą św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II powiedział o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”.

6. Dziękuję za podwójne posprzątanie świątyni i ofiary na dekorację mieszkańcom Łubna. Na następną niedzielę proszę o to dzieło kolejnych parafian z Łubna.

7. Na czas Świąt obraz Jasnogórskiej Madonny powrócił do świątyni.

12. Związek małżeński pragną zawrzeć:
Piotr Bartoszewski, kawaler z par tutejszej i Karolina Jóźwiak, panna z par. św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 16 – 23. 04. 2017 roku.

Niedziela Zmartwychwstania 16 kwietnia
6.00 W intencjach Parafian
11. 30 Dziękczynna za 42 lata związku małżeńskiego Marii i Andrzeja, z prośbą o dalsze liczne łaski dla jubilatów i rodziny.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocny 17 kwietnia
9.00 + Tadeusza Stolarskiego
11. 30 + Marię, Ryszarda i Bertę Niemojewskich

Wtorek w oktawie Wielkanocny 18 kwietnia
8. 00 + Sławomira Tomaszewskiego – intencja od uczestników pogrzebu

Środa w oktawie Wielkanocny 19 kwietnia
19. 00 + Wacławę i Jana Ciesielskich, Kazimierę, Bronisławę i Franciszka Domańskich

Czwartek w oktawie Wielkanocny 20 kwietnia
8. 00 + Mariannę Bartoszewską – intencja od uczestników pogrzebu

Piątek w oktawie Wielkanocny 21 kwietnia
19. 00 + Piotra Zwolińskiego – intencja od uczestników pogrzebu

Sobota w oktawie Wielkanocny 22 kwietnia
8. 00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla Bractwa Miłosierdzia Bożego i ich rodzin
19. 00 Dziękczynna za 9 lat małżeństwa Anny i Tomasza Sadowskich z prośbę o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla jubilatów i rodziny.

Niedziela Miłosierdzia 23 kwietnia
9.00 + Józefa i Reginę Jagasów z rodzicami i teściami
11. 30 Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Anny i Bogdana Ogonowskich z prośbę o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla jubilatów i rodziny.