NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 11 czerwca 2017

ogloszenia-post2

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.

2. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. W tym roku nasze zamyślenie modlitewne będziemy kierować w kierunku tajemnic fatimskich. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

3. W Boże Ciało Msze Święte o godz. 9. 00 i 11. 30. Uroczysta procesja ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła po sumie. O przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję prosimy mieszkańców Franciszkowa, Suchej, Jesionki i Łubna.

4. Święto Rodziny gromadzi całe pokolenia naszych parafian oraz ich przyjaciół. Był to czas wypełniony przede wszystkim modlitwą podczas uroczystej Eucharystii, a następnie grami, zabawami oraz pokazami i koncertami muzyki religijnej i rodzinnej. Ten festyn jest wpleciony w kalendarz wydarzeń naszych mieszkańców i jest niezwykle ważnym wydarzeniem integrującym całą społeczność lokalną. Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w tym święcie; tym, którzy bezinteresownie zaangażowali swój czas i środki, aby to wydarzenie mogło się odbyć, naszym sponsorom zawsze wspierającym nas w tym dziele, wszystkim, którzy jakikolwiek sposób przyczyniają się do budowania jedności naszej rodziny parafialnej. Poprawiny na wakacje.

5. Na następną niedzielę proszę posprzątanie naszej świątyni kolejnych mieszkańców Franciszkowa.

6. Po parafii peregrynuje obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Módlmy się w rodzinach zawierzajmy Je Matce Bożej. Ofiary składane przy peregrynacji przeznaczone są na organy.
7. Bóg zapłać za ofiary na budowę i remonty kościołów.

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy + Janinę Łapińską. Intencje Mszy Świętych od uczestników pogrzebu 2. 07. 2017 g. 9. 00 i 21. 07. 2017 g. 19. 00.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 11 – 18.06.2017 roku.

Uroczystość Najświętszej Trójcy 11 czerwca
9.00 + Wandę Maciak, Kazimierza i Stanisława Wardziaków
11. 30 W intencjach Parafian.

Poniedziałek 12 czerwca
19.00 + Annę Bonikowską – intencja od rodzin Bonikowskich i Wójcickich

Wtorek 13 czerwca św. Antoniego z Padwy
8. 00 +

Środa 14 czerwca bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
19. 00 + Irenę, Wacława i Teresę Kadzikiewiczów, cr. Kadzikiewiczów

Czwartek 15 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
9. 00 + Jana Poszwińskiego
11. 30 W intencjach parafian

Piątek 16 czerwca
19. 00 + Stanisławę, Antoniego, Jacka, Stefana i Jadwigę Sadowskich, Grzegorza Kapuścińskiego

Sobota 17 czerwca
8. 00 + cr. Garbalińskich, Wojtkiewiczów, dusze w czyśćcu cierpiące
19. 00 + Edmunda, Stanisławę i Matyldę Bronowskich, Antoniego, Jadwigę i Edwarda Stolarskich

Jedenasta Niedziela Zwykła 18 czerwca
9.00 + cr. Rembiszewskich, Dwurzników, Bronowskich i Stolarskich, dusze w czyśćcu cierpiące
11. 30 W intencjach Parafian.