TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA 29 października 2017


1. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku 9.00 i 11. 30. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Zbiórka na Seminarium Duchowne w Łowiczu.

2. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

3. W czwartek, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele będą sprawowane  Msze Święte w godz. 9. 00 i 19. 00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem od godz. 18.00 będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką miłosierdzia, Pośredniczką. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty w pierwsy piątek o godz. 18. 00, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.

5. Przypominam, że w pierwszą sobotę miesiąca z sakramentami świętymi udam się do chorych i seniorów z naszej wspólnoty parafialnej od godz. 8. 30.

6. Dziękuję za posprzątanie świątyni i ofiary na dekorację mieszkańcom Jesionki. Na następną niedzielę o to dzieło proszę kolejnych mieszkańców Jesionki.

7. Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej peregrynuje po Józefowie. Módlmy się w rodzinach zawierzajmy Je Matce Bożej. Ofiary składane przy peregrynacji przeznaczone są na organy.

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Zachęcam do wspólnych modlitw w rodzinach a także w naszych grupach modlitewnych działających w parafii.

9. Podpisy w obronie każdego życia.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 29. 10. – 5. 11.  2017 roku.

Trzydziesta Niedziela Zwykła 29 października
9.00 + Tadeusza Wątróbskiego
11. 30 W intencjach Parafian.

Poniedziałek 30 października
19.00 +

Wtorek 31 października 
19.00 +

Środa 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych
9. 00 + Jana i Weronikę Chromik, Henryka, Barbarę i Stanisława Chanajczyków
11. 30 W intencja zmarłych Parafian

Czwartek 2 listopada Wspomnienie Wiernych Zmarłych
9. 00 + Stanisławę, Antoniego i cr. Sadowskich, Grzegorza Kapuścińskiego
19. 00 + Dawida Gonerę w 4r. śm. Zenona i Eugeniusza Mińkowskich, Władysława Gonerę, Marię i Franciszka Kowalskich, Andrzeja Kuzę

Piątek 3 listopada
19. 00 +

Sobota 4 listopada
8. 00 W intencjach chorych parafian
19. 00 + Stanisława i Franciszkę Kuranów, cr. Kuranów

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 5 listopada
9.00 intencja zbiorowa:
– O łaskę zdrowia dla Marii Walo
– O Boże błog. i opiekę MB dla Natalii w 18 rocznicę urodzin i dla jej rodziny.

+ Tadeusza Zagrobę, Reginę Jagas
+ Zbigniewa Kowalskiego, dusze w czyśćcu cierpiące
+ Katarzynę Dąbek
+ Stanisława Kruka
+ Zofię i Stanisława Cieślaków
+ Daniela Suskę
+ Barbarę i Józefa Gwiaździńskich w r. śm. Cr. Gwiaździńskich i Mikołajczyków
+ Sławomira Tomaszewskiego
+ Bolesława i Władysławę Kiljanek, Anielę Kust
+ Henryka Kazana z rodzicami i teściami
+ Magdalenę Kawka

11. 30 W intencjach Parafian.