TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 listopada 2017

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

3. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego.

4. W sobotę 11 listopada przypada liturgiczne wspomnienie św. Wiktorii Głównej Patronki Diecezji Łowickiej. Również 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 11.30.

5. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zakończył peregrynację.

6. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

7. Mieszkańcom Jesionki dziękuję za posprzątanie świątyni i kaplicy, oraz za ofiary na dekorację. Na następną niedzielę o to dzieło proszę kolejnych mieszkańców Jesionki.

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Zachęcam do wspólnych modlitw w rodzinach a także w naszych grupach modlitewnych działających w parafii.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 5 -12. 11.  2017 roku.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 5 listopada
9.00 intencje
11. 30 W intencjach Parafian.

Poniedziałek 6 listopada
19.00 + Edwarda Bontrona

Wtorek 7 listopada
8.00 + Teresę Kalinowską – intencja od uczestników pogrzebu

Środa 8 listopada
19. 00 +

Czwartek 9 listopada
8. 00 +

Piątek 10 listopada
19. 00 + Józefa Sobieckiego

Sobota 11 listopada św. Wiktorii i św. Marcina
9. 00 + Genowefę, Edmunda i Czesława Paszkowskich, Józefę, Piotra i Lucjana Kuchnio
11. 30 W intencji Ojczyzny i Pokoju
19. 00 + Annę i Józefa Sobieckich

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 12 listopada
9.00 + Helenę i Edwarda Skolikowskich
11. 30 W intencjach Parafian.