Zapraszamy na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W sobotę 19.01.2019 r. w godz. 16.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej.

Przebieg spotkania:

  1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy.
  2. Katecheza ks. proboszcza
  3. Obrady

Zapraszam przedstawicieli grup i wspólnot działających na terenie naszej parafii, oraz wszystkich, dla których ważne jest duchowe życie parafii.

Ks. Tomasz Matusiak
Proboszcz

RADA DUSZPASTERSKA realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

  • Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
  • Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
  • Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
  • Inspirowaniu działalności charytatywnej.
  • Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

RADA DUSZPASTERSKA stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty