ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 3 marca 2019

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Modlitwa o łaskę trzeźwości przez cały tydzień podczas Mszy Świętych.

2. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 9. 00 i 19. 00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

3. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy o godz. 18. 15.

4. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. Nabożeństwa będę sprawowane o godz. 11. 00.

5. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

7. Konferencje przedmałżeńskie w naszej parafii tradycyjnie w niedziele Wielkiego Postu, pierwsza nauka za tydzień po sumie. Zapraszam narzeczonych, którzy w tym roku planują zamążpójście zarówno z parafii jak i z innych.

8. Bóg zapłać mieszkańcom Jesionki za posprzątanie świątyni na dzisiejszy Dzień  Pański i ofiary złożone na dekorację. O dzieło posprzątania świątyni proszę kolejnych mieszkańców Jesionki

9. Wszystkim jubilatom, solenizantom i paniom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia.

10. Kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej odbędzie się w sobotę 09 marca w godzinach 16.00 – 18.00 w kaplicy na plebanii. Na spotkanie zapraszam przedstawicieli wszystkich grup i wspólnot parafialnych oraz wszystkich, którym leży na sercu duchowy rozwój parafii.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 3 – 10. 03. 2019 roku.

Ósma Niedziela Zwykła 3 marca

9.00 W intencjach zamówionych.

11. 30 W intencjach Parafian.

Poniedziałek 4 marca św. Kazimierz Królewicz

19. 00 + Antoniego Kopcia w r. śm. Kazimierza Kopcia, cr. Kopciów i Lendzionów

Wtorek 5 marca

8. 00 +

Środa 6 marca Środa Popielcowa

9. 00 O łaskę przemiany serc dla Parafian.

19. 00 O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Patryka

Czwartek 7 marca

8. 00 +

Piątek 8 marca

19. 00 Dziękczynna w 50 rocznicę urodzin Ewy Zwolińskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla jubilatki i rodziny

Sobota 9 marca

8. 00 + Franciszka, Helenę i Alfreda Orysiaków, Kazimierza Macioł

19. 00 + Helenę i Edwarda Skolikowskich

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 10 marca

9.00 + Wiesława Ulewicza w 16r. śm. Mariolę Ulewicz w 10 r. śm. Irenę Ulewicz i Ryszarda Smolińskiego

11. 30 W intencjach Parafian./ Dziękczynna w 65 rocznicę urodzin Andrzeja Walo z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla jubilata i rodziny