NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 8 grudnia 2019 DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

1. Mimo przypadającej dziś drugiej niedzieli Adwentu, zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego, w Kościele w Polsce obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypada 8 grudnia. Wyraża ona wiarę Kościoła w to, że Maryja, wybrana na matkę Syna Bożego, jako jedyna z ludzi została poczęta i urodziła się bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta wiara zawsze towarzyszyła wierzącym i przejawiała się w różny sposób, np. w naszej polskiej tradycji w tak chętnie śpiewanych „Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”.

2. Dzisiejsza niedziela jest jednocześnie szczególnym – już dwudziestym z kolei – Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

3. Z Maryją podążamy adwentową drogą, przygotowując się na przyjęcie niezwykłego daru – narodzenia Bożego Syna, naszego Odkupiciela, który na nowo otwiera nam bramy nieba. Nie zmarnujmy tego daru i w trosce o zbawienie własnej duszy wsłuchajmy się w to, co podpowiada nam służebnica Pańska. Pamiętajmy o codziennie sprawowanej w naszym kościele Mszy Świętej roratnej o godz. 6. 30.

4. W tych dniach wspominamy bolesne doświadczenia z naszej najnowszej historii (13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tego roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku). Święty Jan Paweł II ciągle przypominał: „[…] ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

5. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy w tym tygodniu Gościa Niedzielnego.

6. Solenizantów i jubilatów otaczamy serdeczną pamięcią i modlitwą.

7. Bóg zapłać mieszkańcom Franciszkowa za posprzątanie świątyni i ofiary na dekorację. Na następną niedzielę do dzieła sprzątania proszę kolejnych mieszkańców Franciszkowa.

8. Spotkania Dzieci Bożych po niedzielnej Mszy Świętej o godz. 9.00 w domu parafialnym.

9. Zachęcamy do nabywania opłatka, świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i do ofiarności dla naszych biedniejszych.

10. Bóg zapłać wszystkim, którzy dali świadectwo wiary uczestnicząc w naszych rekolekcjach  w adwencie.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 8 – 15. 12. 2019 roku.

Druga Niedziela Adwentu 8 grudnia Niepolane Poczęcie NMP

9.00 + Piotra Zwolińskiego w 3r. śm. Jadwigę i Wacława Zwolińskich, Tadeusza Stolarskiego

11. 30 W intencjach Parafian

Poniedziałek 9 grudnia

6. 30 + Sławomira Kurana

O Boże błog. i pociechę dla żony i rodziny.

Wtorek 10 grudnia

6. 30 +

Środa 11 grudnia

6. 30

Czwartek 12 grudnia

6. 30 +

Piątek 13 grudnia św. Łucji

19. 00 + cr. Rybickich, Marczaków, Kołodziejaków i Grutkowskich

Sobota 14 grudnia św. Jana od Krzyża

19. 00 + cr. Rembiszewskich, Nowakowskiech, Dwurzników, Bronowskich, Stolarskich, wiernych zmarłych  w czyśćcu cierpiących

Trzecia Niedziela Adwentu 15 grudnia

9.00 + Danielę Skolkowską

11. 30 W intencjach Parafian