SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lutego 2020

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

4. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

5. Bóg zapłać mieszkańcom Jesionki za posprzątanie świątyni i ofiary na dekorację. Na następną niedzielę do dzieła sprzątania proszę kolejnych mieszkańców Jesionki.

6. Spotkanie rodziców i dzieci komunijnych po Mszy o godz. 9. 00, oraz kandydatów do bierzmowania po sumie.

7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

8. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia i błogosławimy.

9. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca zatem zapraszam na Godzinę Świętą. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz. 18. 00 do 21. 30.

10. W tym tygodniu odbył się pogrzeb + Zbigniewa Ujazdowskiego. Msze święte od Bogdana Seferyniaka z rodziną: 21, 02. 2020 godz. 19. 00; 6. 03. 2020 godz. 19. 00; 27. 03. 2020 godz. 19.00; od sióstr Haliny i Wiesławy: 11. 03. 2020 godz. 19. 00: 1. 04. 2020 godz. 19. 00 i od uczestników pogrzebu: 24. 02. 2020 godz. 19.00; 1. 03. 2020 godz. 9.00. Wieczny odpoczynek…

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 16 – 23. 02. 2020 roku.

Szósta Niedziela Zwykła 16 lutego

9.00  + Krystynę Ciemna w 30 dzień po śmierci.

11. 30 W intencjach Parafian

Poniedziałek 17 lutego

19. 00

Wtorek 18 lutego

8:00

Środa 19 lutego

19. 00 Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i opiekę MB w 12 rocznicę rodzin dla Mikołaja Królewskiego i jego rodziny.

Czwartek 20 lutego

8. 00 +

Piątek 21 lutego

19. 00 + Zbigniewa Ujazdowskiego – intencja od Bogdana Seferyniaka z rodziną.

Sobota 22 lutego Katedry Świętego Piotra

8. 00 +

19. 00 +

Siódma Niedziela Zwykła 23 lutego

9.00   W intencjach Parafian

11. 30 Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Patryka z prośbą o Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla jubilata i rodziny.