TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 26 kwietnia 2020

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii. W naszej świątyni w Mszy Świętej może uczestniczyć 58 osób a także podłączone zostało nagłośnienie na zewnątrz. Przypominam o dezynfekcji rąk, zasłanianiu ust i nosa przed wejściem do kościoła. Do końca tego trudnego czasu komunia święta będzie udzielana tylko „na rękę”.

2. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach.

3. W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

4. W środę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

5. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Serdecznie zapraszam do skorzystania z sakramentu pokuty i na Eucharystię wynagradzającą za grzechy o godz. 19. 00. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej będzie od godz. 18. 00. W pierwszą sobotę oddamy się pod macierzyńską opiekę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. Po Mszy porannej udam się do chorych.

6. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 18. 30. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

7. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym.

8. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8. 00; 16.00 i 19. 00. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

9. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

10. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. Tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Z tej racji będziemy prosili Boga, aby i w naszej wspólnocie parafialnej znaleźli się chętni do pracy w Kościele, bo żniwo jest wielkie, ale robotników coraz mniej. Jest to również patronalne święto naszej parafii, czyli odpust. Na sumie będziemy się modlili za Ojczyznę i za naszych  Strażaków w przeddzień święta ich patrona św. Floriana. Zapraszam Druhny i Druhów z pocztem sztandarowym na wspólną modlitwę dziękczynno-błagalną.

11. W tym tygodniu pożegnaliśmy + Macieja Góralskiego. Msze Święte: od Druhen i Druhów Strażaków 7. 06. 2020 godz. 9.00; od rodziny Gwiaździńskich 1. 07. 2020 godz. 19. 00; od uczestników pogrzebu 3. 05. 2020 godz. 9.00; 6. 07. 2020 godz. 19. 00. Wieczny odpoczynek…

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Intencje Mszalne 26. 04. – 3. 05. 2020 roku.

Trzecia Niedziela Wielkanocna 26 kwietnia

9.00   + Józefa i Reginę Jagas, Wiktorię i Jana Jagas, Tadeusza Zagrobę

11. 30 W intencjach Parafian./ Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu Marii i Andrzeja Walo z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla jubilatów i ich rodziny.

Poniedziałek 27 kwietnia

19.00   Dziękczynna w 17 rocznicę ślubu Małgorzaty i Przemysława Bryksów z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla jubilatów i ich rodziny.

Wtorek 28 kwietnia

8:00

Środa 29 kwietnia św. Katarzyny Sieneńskiej

19. 00 Dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Elżbiety i Andrzeja Nazaruków z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla jubilatów i ich rodziny.

Czwartek 30 kwietnia

8. 00

Piątek 1 maja

19. 00 Dziękczynna w 77 rocznicę urodzin Mariana Sadowskiego z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla jubilata i jego rodziny.

Sobota 2 maja NMP Królowej Polski

8. 00 W intencjach chorych.

16. 00 + Kazimierza Gajek w 9r. śm.

19. 00 + Józefa Antoniaka – intencja od Przemysława z rodziną

Czwarta Niedziela Wielkanocna 3 maja Chrystusa Dobrego Pasterza

9.00   – O łaskę zdrowia dla Marii Walo

– O łaskę zdrowia dla Jadwigi i o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Antoniego w 4 rocznicę urodzin

+ Władysława Kwiatkowskiego

+ Zofię i Stanisława Cieślaków

+ Edwarda Więckowskiego i jego rodziców

+ Józefa Antoniaka – intencja od uczestników pogrzebu

+ Macieja Góralskiego – intencja od uczestników pogrzebu

11. 30 W intencjach Parafian./ Za Ojczyznę/ Za Druhny i Druhów Strażaków.